Zbornik radova

IZRICANJE I IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA KOJA SE IZVRŠAVA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE (TZV. KUĆNI ZATVOR)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2020, vol. LIV, br. 3, str. 999–1022

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.26(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns54-29378

Autori:


Dr Dragiša S. Drakić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Pravilo da osuđena lica izdržavaju kaznu zatvora isključivo u kaznenim zavodima u Republici Srbiji odavno ne važi. Kazna zatvora može da se izvršava i u prostorijama u kojima osuđeni stanuje. Takvo rešenje se uvodi Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine.
Krivični zakonik ne predviđa posebnu kaznu – kaznu kućnog zatvora, već se učiniocu krivičnog dela izriče kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima stanuje. Sud je u krivičnom postupku u obavezi da krivičnu sankciju individualizuje, na način što ceni objektivne i subjektivne okolnost – okolnosti koje se odnose na učinjeno krivično delo i na njegovog učinioca. Postoje i takvi učinioci krivičnog dela kojima je potrebno izreći kaznu zatvora, ali ih ne treba slati na izdržavanje kazne u kazneni zavod. Kaznu zatvora mogu da izdržavaju i u prostorijama u kojima stanuju (koja može biti sa ili bez elektronskog nadzora).
Iako je u pravnosnažnoj presudi optuženom izrečena kazna zatvora koja će se izvršavati u kaznenom zavodu – to i dalje ne znači da će osuđenik biti upućen na izdržavanje kazne u njemu. Izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ostavljaju još jednu „priliku“ osuđeniku da kaznu zatvora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, izdržava u prostorijama u kojima stanuje. To je samo mogućnost za osuđenika o kojoj odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija.
Ukoliko je određeno da osuđenik izdržava kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje, sledeći korak koji sledi je izvršenje kazne. Nisu sva osuđena lica koja kaznu zatvora izdržavaju na ovakav način u istom pravnom položaju, jer i u postupku izvršenja postoji individualizacija. Ona se ogleda pre svega u tome koliko će vremena osuđenik moći da provodi van prostorija u kojima stanuje.
U fokusu pažnje autora jeste, upravo, kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje (tzv. kućni zatvor). Autori se bave materijalnim i izvršnim aspektima. U radu će se, između ostalog, posvetiti pažnja uslovima za izricanje, modelima izvršenja i položaju osuđenika za vreme izdržavanja kazne.

Ključne reči:

kazna zatvora, kućni zatvor, izricanje, izvršenje, sud, individualizacija

Pretraga