Zbornik radova

BEZBEDNOSNI MENADŽMENT U OBLASTI ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI - STANJE I PERSPEKTIVE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2020, vol. LIV, br. 3, str. 953–970

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 351.74/.78:355(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns54-29401

Autori:


Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vladan M. Mirković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Nenad P. Radivojević, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Pojam „kritična infrastruktura“ postaje deo bezbednosnog diskursa posle Hladnog rata kada nastaju prvi pravni i politički akti koji sadrže ovaj pojam. Zakon o kritičnoj infrastrukturi u Republici Srbiji usvojen je 2018. godine, a kao jedno od važnijih pitanja koje je uređeno Zakonom jeste nadležnost i odgovornost subjekata u sistemu zaštite kritične infrastrukture. Predmet našeg istraživanja bio je bezbednosni menadžment u oblasti zaštite kritične infrastrukture, a kao rezultati sprovedenog istraživanja u radu su: 1. Identifikovani nivoi, vrste i nadležnost bezbednosnog menadžmenta u oblasti zaštite kritične infrastrukture; 2. Utvrđen njihov međusobni odnos i 3. Date preporuke mera i rešenja koje je potrebno preduzeti radi uspostavljanja integralnog sistema zaštite u ovoj oblasti.

Ključne reči:

bezbednosni menadžment, upravljanje rizikom, upravljanje krizom, kritična infrastruktura, sistem zaštite, operatori kritične infrastrukture

Pretraga