Zbornik radova

Rokovi

Pravni fakultet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Uredništvo Zbornika radova
Novi Sad, 19. 03. 2021. godine

OBAVEŠTENjE AUTORIMA

Poštovani autori,
  Svoje radove možete slati redakciji Zbornika radova putem elektronskog sistema Assistant, uz poštovanje sledećih termina:

 

Rok za svesku br. 1/2021 je do 15. maja 2021. godine.

Rok za svesku br. 2/2021 je do 15. septembra 2021. godine.

Rok za svesku br. 3/2021 je do 15. novembra 2021. godine.

Rok za svesku br. 4/2021 je do 15. decembra 2021. godine.

 

Molim vas da se pridržavate navedenih rokova kako ne bismo poremetili dinamiku izlaženja časopisa. Uputstvo (podsetnik) za korišćenje sistema Assistant možete preuzeti ovde.

Poštovanje rokova posebno će biti važno zbog činjenice da sve naučne radove ocenjuju bar dva recenzenta, od kojih je jedan van našeg Fakulteta, zbog čega je za kompletiranje svake pojedinačne sveske potrebno više vremena nego što je to bilo ranije.

Takođe molim sve autore da se pridržavaju Uputstva za autore i Pravila citiranja. U pripremi je i Uputstvo za recenzente, od kog očekujemo da će uticati na podizanje kvaliteta radova koji se objavljuju.

Obaveštavam vas i da će svi radovi koji se podnose na objavljivanje u Zborniku radova kroz sistem Assistant biti automatski proveravani na eventualno postojanje plagijata.

Srdačno vas pozdravljam i unapred zahvaljujem na razumevanju i saradnji.

prof. dr Slobodan Orlović,
glavni i odgovorni urednik

 

Pretraga