Zbornik radova

Rokovi

Pravni fakultet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Uredništvo Zbornika radova
Novi Sad, 10. 03. 2020. godine

OBAVEŠTENjE AUTORIMA

Poštovani,
želeo bih da vas obavestim o novinama u postupku uređivanja Zbornika radova.

Vaše radove možete slati redakciji Zbornika radova putem elektronskog sistema Assistant, uz poštovanje sledećih termina:

 

Rok za svesku br. 1/2020 je do 15. maja 2020. godine.

Rok za svesku br. 2/2020 je do 15. septembra 2020. godine.

Rok za svesku br. 3/2020 je do 15. novembra 2020. godine.

Rok za svesku br. 4/2020 je do 15. decembra 2020. godine.

 

Molim vas da se pridržavate navedenih rokova kako ne bismo poremetili dinamiku izlaženja časopisa.

Poštovanje rokova posebno će biti važno zbog činjenice da sve naučne radove ocenjuju bar dva recenzenta, od kojih je jedan van našeg Fakulteta, zbog čega je za kompletiranje svake pojedinačne sveske potrebno više vremena nego do sad.

Takođe molim sve autore da se pridržavaju Uputstva za autore i Pravila citiranja, posebno kada je reč o obimu radova. Skrećem vam pažnju i na potrebu da u svakom radu bude što više, a najmanje dva citata radova već objavljenih u našem Zborniku.

Obaveštavam vas i da će svi radovi koji se podnose na objavljivanje u Zborniku radova kroz sistem Assistant biti automatski proveravani na eventualno postojanje plagijarizma.

Srdačno vas pozdravljam i unapred zahvaljujem na razumevanju i saradnji.

prof. dr Slobodan Orlović,
glavni i odgovorni urednik

 

Pretraga