Zbornik radova

Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije - tematski zbornik

Vesti:

23/09/2018.

U Segedinu (Mađarska) će se 11. decembra 2018. godine održati zajednička konferencija na temu „Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom EU“, posvećena istoimenom zajedničkom projektu Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Pravnog fakulteta u Segedinu.

2020.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

2018.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

2017.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

2016.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

2015.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

2014.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

2013.

 

Segedisnki zbornik

 

Pročitaj...

Pretraga