Zbornik radova

Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa

Zbornikom radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu

možete se obratiti Prof. dr Slobodanu Orloviću ili Dr Luki Baturanu na:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Upravnik Centra za izdavačku delatnost:

Prof. dr Ljubomir Stajić


Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Slobodan Orlović


Članovi Uredništva:

Prof. dr Ljubomir Stajić,

prof. dr Damjan Korošec (Slovenija),

prof. dr Wilhelm Brauneder (Austrija),

prof. dr Tamás Prugberger (Mađarska),

prof. dr Serge Regourd (Francuska),

prof. dr Heinz Mayer (Austrija),

prof. dr Peter Mader (Austrija),

prof. dr Suphawatchara Malanond (Tajland),

prof. dr Branislav Ristivojević,

prof. dr Tatjana Bugarski,

doc. dr Bojan Tubić


Menadžer časopisa:

Dr Luka Baturan


Sekretarijat Uredništva:

Prof. dr Vladimir Marjanski,

doc. dr Dragana Ćorić,

doc. dr Marko Knežević,

dr Cvjetana Cvjetković Ivetić,

dr Uroš Stanković,

dr Milana Pisarić,

dr Nataša Rajić,

dr Stefan Samardžić,

dr Sandra Samardžić,

dr Ratko Radošević,

Milica Kovačević,

mr Radmila Dabanović


Kompjuterska obrada teksta:

Vladimir Vatić, „Grafit“


Štampa:

„Futura“, Petrovaradin


Tiraž:

200 primeraka

Pretraga