Zbornik radova

Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa

Zbornikom radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu

možete se obratiti prof. dr Slobodanu Orloviću ili dr Luki Baturanu na:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Glavni i odgovorni urednik:

prof. dr Slobodan Orlović


Članovi Uredništva:

prof. dr Ljubomir Stajić,

prof. dr Damjan Korošec (Slovenija),

prof. dr Wilhelm Brauneder (Austrija),

prof. dr Tamás Prugberger (Mađarska),

prof. dr Serge Regourd (Francuska),

prof. dr Heinz Mayer (Austrija),

prof. dr Peter Mader (Austrija),

prof. dr Suphawatchara Malanond (Tajland),

prof. dr Branislav Ristivojević,

prof. dr Tatjana Bugarski,

prof. dr Gordana Drakić,

doc. dr Bojan Tubić


Menadžer časopisa:

dr Luka Baturan


Sekretarijat Uredništva:

prof. dr Vladimir Marjanski,

doc. dr Dragana Ćorić,

doc. dr Marko Knežević,

dr Cvjetana Cvjetković Ivetić,

dr Uroš Stanković,

dr Milana Pisarić,

dr Nataša Rajić,

dr Stefan Samardžić,

dr Sandra Samardžić,

dr Ivan Milić,

dr Ratko Radošević,

Milica Kovačević,

Kompjuterska obrada teksta:

Vladimir Vatić, „Grafit“


Štampa:

„Futura“, Novi Sad


Tiraž:

100 primeraka

Pretraga