Zbornik radova

O nama

   Prvi broj „Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“ pojavio se davne 1966. godine. Tokom prvih četrnaest godina, do 1980., „Zbornik radova“ je objavljivan kao godišnjak. Pored redovnih brojeva, u periodu od 1975. do 1979. godine objavljeno je i sedam vanrednih, tematskih brojeva. Od 1981. do 2011. godine, „Zbornik radova“ se objavljuje tri puta godišnje, a od 2012. do danas, kao i tokom 1989. i 1990. godine, četiri puta. Od prvog broja 1966. godine, do danas, „Zbornik radova“ izlazi neprekidno. Do sada je objavljeno preko 100 svezaka „Zbornika radova“ sa preko 2000 članaka. U ovom trenutku, „Zbornik radova“ je klasifikovan kao časopis kategorije M51, odnosno kao vodeći časopis nacionalnog značaja.


   Neprekidnom objavljivanju i visokom naučnom kvalitetu „Zbornika radova“ doprinosi čitava plejada uglednih saradnika. Pored profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, među njima se nalaze i profesori drugih fakulteta, pre svega pravnih, kako onih u našoj zemlji, tako i onih u inostranstvu. Na stranicama „Zbornika radova“ nalaze se i radovi profesora čuvenih pravnih fakulteta iz Francuske, Rusije, Austrije, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Kao saradnici „Zbornika radova“ pojavljuju se i ugledni pravnici koji rade u naučnim institutima, sudstvu, advokaturi, upravi i sl.


   Širok krug saradnika doprineo je velikoj raznovrsnosti „Zbornika radova“, u sadržinskom smislu. Brojni članci posvećeni su istoriji prava, teoriji prava i granama pozitivnog prava. Obrađuju se i važna savremena pitanja, koja se odnose na zaštitu životne sredine, probleme bezbednosti, integracione procese kroz koje naša zemlja prolazi i sl. Kroz izdanja „Zbornika radova“ mogu da se prate najvažnije promene našeg pravnog sistema, kao i opšta društveno-politička kretanja u našoj zemlji. Pored toga, „Zbornik radova“ je okrenut i ka uporednom pravu. Predmet proučavanja su i pravni sistemi drugih zemalja – anglosaksonskih, evropsko-kontinentalnih, zemalja u tranziciji i sl. O pravnim ustanovama drugih zemalja ne pišu samo domaći autori, već i strani autori, čiji se članci objavljuju na velikim svetskim jezicima, poput engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog. Brojni strani autori objavljivali su u „Zborniku radova“ članke i na srpskom jeziku.


   Od samog početka, vodilo se računa o afirmaciji „Zbornika radova“, ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu. Zbornik je uvek imao uporedni naslov, sadržaj i apstrakte na stranim jezicima. Do 2004. godine, uporedni naslov časopisa je bio na francuskom jeziku i glasio je Recueil des Travaux. Od 2004. godine uporedni naslov je na engleskom jeziku i glasi Collected Papers. Sadržaj je do 1990. godine prevođen na francuski, engleski, nemački i ruski jezik, a od 1990. godine prevodi se na engleski. Apstrakti su do 1997. godine prevođeni na dva od četiri svetska jezika, engleski, francuski, nemački ili ruski. Od 1997. godine apstrakti se prevode na engleski jezik.


   „Zbornik radova“ je, u punom tekstu, dostupan i preko dve renomirane svetske baze, EBSCO baze Academic Search Complete i američke pravne baze HeinOnline, u kolekciji: Law Journal Library/International & Non-U.S. Law Journals. U EBSCO bazi, pod naslovom Proceedings of Novi Sad Faculty of Law, nalazi se pun tekst novijih izdanja „Zbornika radova“, od broja 3 iz 2007. godine. Preko baze HeinOnline, od 2010. godine, dostupan je pun tekst svih brojeva „Zbornika radova“, od prvog izdanja do danas. Podaci ovih renomiranih svetskih baza ukazuju na veliki broj pristupa i preuzimanja članaka iz „Zbornika radova“, iz biblioteka širom sveta, kao i veliku citiranost (po Referalnom centru Matice srpske). „Zbornik radova“ je dostupan i na internet sajtu Pravnog fakulteta u Novom Sadu, a za sve brojeve od 2011. godine na sajtu su dostupna i latinična izdanja.


   Tokom više decenija svog postojanja, „Zbornik radova“ je imao 12 glavnih urednika, profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu. U sadašnjem Uredništvu „Zbornika radova“ nalaze se i istaknuti profesori pravnih fakulteta iz Francuske, Austrije, Slovenije, Mađarske, Tajlanda.


   U toku navedenog perioda, „Zbornik radova“ se usavršavao i u tehničkom smislu. Danas se za uređivanje i objavljivanje „Zbornika radova“ koristi poseban onlajn sistem „Asistent“. Ovaj sistem omogućava efikasnije uređivanje časopisa, tehnički olakšava recenziju radova, a istovremeno služi i unapređenju kvaliteta i uvećanju uticajnosti časopisa. Pripremljen je u Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).


   2016. godine „Zbornik radova“ je proslavio jubilej vredan poštovanja – 50 godina neprekidnog objavljivanja. Njegovu dugovečnost omogućili su Pravni fakultet u Novom Sadu, kao institucija koja svojim autoritetom stoji iza njega, ugledni saradnici, visok naučni kvalitet objavljenih članaka i spremnost da se na njegovom objavljivanju radi ozbiljno i požrtvovano. Zahvaljujući tome, „Zbornik radova“ je nesumnjivo postao jedan od važnih oslonaca naša pravne nauke.

Pretraga