Zbornik radova

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 4, str. 1343–1362

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.238.3(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns51-16220

Autor:

Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se nakon uvodnih napomena o pojmu etažne svojine i određenih preciziranja u pogledu postojeće terminologije, određuje normativni okvir ovog instituta u Republici Srbiji. Naglasak se stavlja na pozitivnopravni režim zajedničkih delova zgrade uspostavljen Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada iz 2016. godine. Izlaganje o elementima pojma etažne svojine praćeno je detaljnijom analizom pitanja relevantnih za zajedničke delove zgrade: pojam, prava etažnih vlasnika u pogledu ovih delova zgrade (uključujući i njihove obaveze i odgovornost), te raspolaganje zajedničkim delovima zgrade. Kroz ukazivanje na bitna obeležja prava zajedničke nedeljive svojine etažnih vlasnika na zajedničkim delovima zgrade, obrazložen je način odlučivanja pri raspolaganju tim delovima u cilju promene njihove namene. Na kraju je prikazano pravo prečeg prenosa koje imaju etažni vlasnici.

Ključne reči:

etažna svojina, poseban deo zgrade, zajednički delovi zgrade, zajednička nedeljiva svojina, pravo prečeg prenosa.

 

Pretraga