Zbornik radova

RIGNORIS CAPIO U TOKU RIMSKE ISTORIJE: RIGNORIS CAPIO PREMA GAJEVIM INSTITUCIJAMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 2, str. 449–464

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.27(37)

doi: 10.5937/zrpfns51-15035

Autor:

Milan M. Milutin, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rignoris capio je postojao od najstarijih vremena rimske istorije do njenog kraja. Za njegov prvobitni oblik, koji se sastojao od poveriočevog čina uzimanja u zalogu dužnikovih stvari dok ne plati dug i izgovaranja određenih svečanih reči, najznačajniji izvor su nam Gajeve Institucije. Gaj je svrstao pignoris capio među legisakcije. Međutim, oko takve klasifikacije postoje sporenja koja smo razmotrili, došavši ipak do odgovora koji ide u prilog Gajevoj tvrdnji. Gaj nam saopštava da je rignoris capio upotrebljavan nekad na osnovu običaja, a nekad na osnovu zakona. U vezi sa primenom rignoris-a capio na osnovu običaja, pokušali smo da damo odgovor na pitanje da li je pignoris capio nastao i pre uvođenja legisakcija. Kada je reč o aes-u militare, odgovor je odričan, jer primena pignoris-a capio za njega nije otpočela pre 406. g.p.n.e, a trajala je dok je platu vojnicima isplaćivao tribunus aerarius, protiv koga se pignoris capio jedino i mogao upotrebiti i prestala kad je taj posao preuzeo kvestor. Nasuprot tome, kod aes-a hordiarium-a, odgovor je verovatno potvrdan, a pignoris capio se za njegovo obezbeđenje upotrebljavao protiv udova i prestao izlaskom aes-a hordiarium-a iz upotrebe (verovatno 342. g.p.n.e). Kada je reč o aes-u equestre, ako je pravo pignoris-a capio za obezbeđenje njegove naplate uopšte postojalo, odgovor je takođe potvrdan, ali se ovo pravo izgubilo kada se, umesto konja, na ime snabdevanja viteza konjem, novac davao iz državne kase. Dok su pravo na aes militare imali svi vojnici, pravo na aes equestre i aes hordiarium imali su samo equites equo publico. U vezi sa primenom rignoris-a capio na osnovu zakona, analizirali smo takođe vremenske odrednice njenog trajanja, vrstu zakona kojim je mogla da bude propisana, prava poverilaca i dužnika u vezi sa založenom stvarju i uslove pod kojima je mogla da postoji.

Ključne reči:

pignoris capio, zaloga, pignus, realna egzekucija, obezbeđenje potraživanja

Pretraga