Zbornik radova

ZAJEDNIČKA SVOJINA SUPRUŽNIKA I SAVESNO STICANJE POUZDANJEM U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 3, str. 823–842

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.626:347.235

doi: 10.5937/zrpfns50-12901

Autor:

Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni Fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu je, polazeći od opšteg pojma zajedničke svojine i zajedničke svojine (imovine) supružnika, pažnja posvećena pravilima koja se odnose na raspolaganje nepokretnostima na kojima supružnici imaju zajedničku svojinu. Razmotreno je pitanje da li se bez postojanja izričitog pravila o zaštiti savesnog sticaoca u slučaju neovlašćenog raspolaganja zajedničara, može pružiti zaštita pozivom na načelo pouzdanja u katastar nepokretnosti. Odnosno, da li je radi zaštite poverenja u pravnom prometu, izuzetno dozvoljeno sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava od strane savesnog trećeg lica, kada su ispunjene opšte pretpostavke pod kojima se štiti pouzdanje u tačnost i potpunost javnog registra prava na nepokretnostima, a svojina nije bila upisana u javnom registru kao zajednička. Odgovor je dat u kontekstu nedostatka opštih pravila o zajedničkoj svojini imajući u vidu važeća pravila u zemljama u okruženju, načelo pouzdanja u katastar nepokretnosti i stav najviše sudske instance u Republici Srbiji. Zaključak je da supružnik koji nije upisan u javni registar nije zaštićen u odnosu na savesnog sticaoca.

Ključne reči:

zajednička svojina supružnika, pouzdanje u katastar nepokretnosti, savesno sticanje, sigurnost pravnog prometa.

Pretraga