Zbornik radova

PREDLOZI IZMENA ZAKONSKE ODREDBE O ISTRAŽIVANJU VANBRAČNOG OČINSTVA IZ 1855. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 4, str. 1751–1760

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.63(497.11)”1855”(094.5)

doi: 10.5937/zrpfns49-9822

Autor:

Dr Maša M. Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu su razmotreni predlozi izmena člana 130 SGZ-a koji se odnosi na istraživanje vanbračnog očinstva izneti 1855. godine. Prema prvobitnoj redakciji zakonske odredbe, istraživanje i utvrđivanje vanbračnog očinstva je u načelu bilo dozvoljeno, ali uz bitno ograničenje da je prezumptivni roditelj mogao biti oglašen za oca jedino ako prizna očinstvo. Zato je 1855. godine Vrhovni sud predložio Popečiteljstvu pravosudija izmenu zakonskog rešenja u tom smislu da je za oglašenje muškarca za oca deteta bilo dovoljno da se dokaže da je u kritičnom periodu začeća održavao intimne odnose sa majkom deteta. U raspravi koja se tim povodom razvila pored Vrhovnog suda učestvovali su i Popečiteljstvo pravosudija, Sovjet i knjaz Aleksandar Karađorđević, i tom prilikom su izneti predlozi izmena pomenute zakonske regulative i u drugim pravcima. Njima je u radu posvećena posebna pažnja prevashodno imajući u vidu značaj koji je istraživanje vanbračnog očinstva i oglašenje nekog lica za oca deteta imalo za imovinsko stanje nezakonitog potomka. Naime, iako utvrđivanje očinstva nije bilo dovoljno za sticanje ličnih, imovinskih i naslednih prava prema ocu, ipak je on imao zakonsku obavezu da učestvuje u troškovima izdržavanja svog priznatog potomka.

Ključne reči:

vanbračna deca, istraživanje vanbračnog očinstva, predlozi izmena čl. 130 SGZ-a, Vrhovni sud.

 

Pretraga