Zbornik radova

ZNAČAJ NEGATORNE TUŽBE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 4, str. 1583–1595

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.922:502/504

doi: 10.5937/zrpfns49-10008

Autor:

Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se prvo razmatra pojam i značaj negatornog zahteva, bez obzira na koji način se vrši uznemiravanje vlasnika. Poredi se adekvatnost naziva: negatorna tužba ili negatorni zahtev, u smislu posebnog subjektivnog prava koje nastaje za slučaj povrede prava svojine. U naslovu rada ostaje se pri nazivu negatorna tužba zbog usklađenosti s pozitivnim pravom. Zatim se govori o značaju ove tužbe za zaštitu životne sredine i iznose argumenti protiv teze da je domašaj negatorne tužbe u toj oblasti ograničen. Polazište je da se pri isticanju javnog (opšteg) interesa da se zaštiti životna sredina, gubi iz vida privatni interes. Ne spori se neophodnost i značaj javnog prava u ovoj oblasti zaštite, jer se nešto što je od interesa za sve ne sme prepustiti isključivoj inicijativi pojedinca. To ne treba, međutim, da dovede do zaključka o javnom i privatnom interesu kao odvojenim sferama. Štiteći svoj interes u skladu sa važećim pravom, pojedinac doprinosi ostvarenju opšteg interesa.

Ključne reči:

svojinski zahtev, teret dokazivanja, pozitivno i predloženo pravo, imisije, zaštita životne sredine

Pretraga