Zbornik radova

RANE NASTALE UJEDOM PASA I MAČAKA – EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE, FORENZIČKO ISPITIVANJE I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 3, str. 1191–1204

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.516

doi: 10.5937/zrpfns49-9695

Autori:

Dr Vladimir Ž. Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Aleksandar Potkonjak, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ozlede ljudi nakon ujeda psa i/ili mačke su savremena i svevremena tema. Posledice koje prostiču iz ovakvog odnosa ljudi i pasa i/ili mačaka su brojne - zdravstvene, komunalno-ekološke, sociološke, pravne i ekonomske. Predmet ovog rada je analiza epidemioloških karakteristika rana nastalih ujedom pasa i mačaka, njihovo forenzičko ispitivanje i analiza građanskopravne odgovornosti subjekata odgovornih za štete nastale ujedom pasa i mačaka. Forenzičkim ispitivanjem vrši se rekonstrukcija događaja, indentifikuje pas/mačka, utvrđuju patološka stanja kod psa/mačke i oštećenog lica i procenjuju se alternativna objašnjenja. U okviru analize građanskopravne odgovornosti utvrđuju se pravni osnov odgovornosti, lica odgovorna za naknadu štete, vidovi naknade štete i razlozi za isključenje odgovornosti.

Ključne reči:

ujedne rane, epidemiološke karakteristike, forenzičko ispitivanje, građanskopravna odgovornost, naknada štete

 

Pretraga