Zbornik radova

PRIMENA NACIONALNOG TRETMANA U PRAVU STRANIH ULAGANJA SRBIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 3, str. 1037–1052

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.727.22(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns49-9522

Autor:

Dr Drago LJ. Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Predmet istraživanja u radu je nacionalni tretman stranih ulagača u pravu Srbije,prevashodno sadržaj, polje i domašaj njegove primene, uključujući i sistem izuzetaka a sve u komparativnom kontekstu.
U novom investicionom zakonodavstvu Srbije je predviđena primena nacionalnog tretmana, na širokoj i preciznije regulisanoj osnovi i u okviru međunarodnih komparativnih standarda, uključujući i sistem izuzetaka. Nedostatak novog zakonodavstva je to što izmešta njihovo regulisanje iz investicionog zakonodavstva u specijalne zakone, što umanjuje efektivnu transparentnost i mogućnost lakšeg snalaženja stranih ulagača. Ipak, vidljivo je da je u ovoj oblasti naša zemlja uspela da se približi svom koncepcijskom cilju, da štiteći svoje interese, na racionalnoj osnovi uspostavi sistem zaštite stranih ulagača, uz zadržavanje podsticajnog pravnog okruženja za njihove investicije.

Ključne reči:

nacionalni tretman, strani ulagač,bilateralni investicioni ugovori, pravno regulisanje, polje primene, sistem izuzetaka

 

Pretraga