Zbornik radova

DUŽNOST OBAVEŠTAVANJA O PRAVNOM NEDOSTATKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 2, str. 683–695

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.751:339.5

doi: 10.5937/zrpfns49-9020

Autor:

Dr Sandra S. Fišer-Šobot, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Kupac gubi pravo da se poziva na pravne nedostatke isporučene robe ako o njima uredno i blagovremeno ne obavesti prodavca. Izostanak obaveštenja ima ozbiljne pravne posledice jer se isporuka smatra urednom, a kupac je, i pored nedostatka, dužan da isplati cenu. Osnovna funkcija obaveštenja je da omogući prodavcu da preduzme mere neophodne za otklanjanje nedostatka. Dužnost obaveštavanja ima veliki teorijski i praktični značaj. Predmet analize u ovom radu je dužnost obaveštavanja o pravnom nedostatku kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

Ključne reči:

ugovor o prodaji, pravni nedostatak, dužnost obaveštavanja, obaveštenje o pravnom nedostatku

 

Pretraga