Zbornik radova

STICANJE SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU OTKUPOM OD ČLANA DRUŠTVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 2, str. 671–681

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.724

doi: 10.5937/zrpfns49-9288

Autor:

Dr Vladimir Ž. Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Sopstveni udeo je udeo koji je društvo steklo od nekog svog člana. Moguće je da društvo stekne celokupan ili deo udela od svog člana. Razlikuju se pravne situacije i načini na koje društvo može sticati udele od svojih članova. Tako je moguće da društvo stekne sopstveni udeo teretnim pravnim poslom (otkupom udela ili dela udela od člana društva), besteretnim pravnim poslom (na osnovu ugovora o poklonu), prinudnim otkupom udela od naslednika preminulog člana (ukoliko je to pravo društva predviđeno osnivačkim aktom), u slučaju istupanja člana, u slučaju isključenja člana iz društva i u slučaju statusne promene.
U radu će biti obrađeni sticanje sopstvenog udela uz isplatu naknade članu na osnovu teretnog pravnog posla i sticanje sopstvenog udela na osnovu prinudnog otkupa od naslednika preminulog člana društva. Teretni način sticanja sopstvenog udela postoji i u slučaju istupanja člana društva iz opravdanog razloga, ali je on posledica završenog postupka istupanja, na zahtev člana koji istupa, a ne izvorne volje društva.

Ključne reči:

Društvo s ograničenom odgovornošću, sopstveni udeo, statutarne rezerve, ugovor o prenosu udela.

 

Pretraga