Zbornik radova

PRAVO PREČE KUPOVINE U IZVRŠNOM POSTUPKU U REPUBLICI SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 4, str. 147–160

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.952.2(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns48-7535

Autor:

Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je, polazeći od pojma, vrste i dejstva prava preče kupovine, razmotreno pitanje adekvatnosti izmene pravila izvršnog postupka u slučaju naplate novčanog potraživanja izvršenjem na nepokretnosti. U pitanju je pravilo, kojim je, kao posledica izostavljanja jedne reči (veznika), izmenjeno dejstvo prava preče kupovine. Takva izmena, koliko god na prvi pogled izgledala bezazleno (naročito u sklopu ostalih pravila za sprovođenje izvršenja na nepokretnosti), nije u skladu sa postojećom regulativom prava preče kupovine. Protivrečnosti u pravnom sistemu su uvod u pravnu nesigurnost. Zbog toga je dužnost zakonodavca da ih ne stvara, a obaveza stručne javnosti da ukaže na njih i omogući njihovo uklanjanje.

Ključne reči:

pravo preče kupovine, zakonsko pravo preče kupovine, upis u javni registar, izvršni postupak, nepotrebna izmena

 

Pretraga