Zbornik radova

POLOŽAJ ŽENE U CRNOGORSKOM BRAČNOM PRAVU XIX VEKA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 4, str. 217–227

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.6-055.2(497.16)“18“

doi: 10.5937/zrpfns47-5159

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je razmotren pravni položaj žene u bračnom pravu Crne Gore XIX veka. Analizirane su zakonske i običajnopravne norme koje se odnose na zaključivanje braka, uslove za njegovu punovažnost, ženino bračno neverstvo, odvojen život supružnika, razvod i njegova pravna dejstva i imovinska prava udovice. Podređen položaj žene u materiji bračnog prava naročito je izražen u slučaju bračnog neverstva. Ipak, vremenom se sa razvojem društva i ženina pozicija popravlja, te je stoga u radu skrenuta pažnja na odredbe koje ilustruju poboljšanje njenog pravnog položaja.

Ključne reči:

Crnogorsko običajno pravo, zakonodavstvo, zaključivanje braka, ženino bračno neverstvo, odvojen život supružnika, razvod braka, imovinska prava udovice.

 

Pretraga