Zbornik radova

KODIFIKACIJA STVARNOG PRAVA U SRBIJI – postignuto i moguća budućnost –

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 4, str. 145–155

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.2:340.134(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns46-3062

Autor:

Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Od prestanka važenja Srpskog građanskog zakonika stvarno pravo samo je delimično regulisano. Brojne zakonske praznine, dugogodišnja podregulisanost stvarno pravnih odnosa, neadekvatna regulativa pojedinih instituta, mnoštvo zakona u kojima se nalaze relevantna pravila, rezultirali su znatnom pravnom nesigurnošću u ovoj oblasti. Najprihvatljiviji izlaz iz datog stanja je donošenje građanskog zakonika ili novog zakona (zakonika) koji bi sveobuhvatno regulisao stvarno pravo. Problemi su uočeni, nužnost kodifikovanja stvarnog prava je istaknuta, moguća rešenja su konstatovana, određeni napori u cilju prevazilaženja postojećeg stanja su učinjeni, ali kvalitativno novu situaciju nemamo ni danas. Razlog je, možda, prozaičniji nego što se čini ili želi prikazati.

Ključne reči:

stvarno pravo, kodifikacija, poseban zakon, građanski zakonik

 

Pretraga