Zbornik radova

MOGUĆNOST UVOĐENJA PRIVATNOG OSIGURANJA TROŠKOVA SPROVOĐENJA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 3, str. 297–308

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 364.32:[347.63:57.089

doi: 10.5937/zrpfns46-3029

Autor:

Dr Vladimir Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Prema poslednjim dostupnim podacima 7-9 % parova koji žele potpomstvo imaju problem sa različitim oblicima neplodnosti. Primenom različitih metoda i postupaka savremene medicine problem neplodnosti može biti rešen u oko 85-90 % slučajeva. Tome prvenstveno doprinosi razvoj različitih postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (dalje u tekstu: BMPO). Ipak, troškovi sprovođenja tih postupaka i dalje su izuzetno visoki. Pored toga, treba uzeti u obzir da se uspešnost BMPO po jednom ciklusu prema poslednjim dostupnim podacima kreće između 25-30%. Iz toga proističe, da je vrlo često neophodno proći 3 do 4 postupka kako bi se došlo do željenog uspeha. Parovi na različite načine nastoje da prevaziđu ili barem ublaže finansijske poteškoće vezane za učešće u postupku BMPO. Jedan od načina prevazilaženja finansijskih poteškoća, koji još nije dostupan u Republici Srbiji, je privatno osiguranje kojim bi se pokrili troškovi nastali u vezi sprovođenja postupka BMPO. Za razliku od uporednog prava osiguranja razvijenih država (npr. SR Nemačka, SAD), domaća osiguravajuća društva u okviru svoje ponude privatnog zdravstvenog osiguranja ne nude ovu vrstu osiguranja. Čak šta više, kod klasičnih polisa privatnog zdravstvenog osiguranja izričito se iz osiguravajućeg pokrića isključuju troškovi lečenja neplodnosti, kao i troškovi koji mogu nastati u vezi sa sprovođenjem postupka BMPO. U ovom radu biće reči o mogućnosti uvođenja ove vrste osiguranja u praksu domaćih osiguravajućih društava, kao i o uslovima koji bi mogli biti predviđeni za ostvarivanje zahteva po osnovu ove vrste osiguranja.

Ključne reči:

BMPO, bolest neplodnosti, medicinska opravdanost, troškovi lečenja, privatno zdravstveno osiguranje, opšti i posebni uslovi osiguranja

 

Pretraga