Zbornik radova

SPROVOĐENJE AGRARNE REFORME U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NA PODRUČJU VOJVODINE NA PRIMERU POSEDA SREDNJE VELIČINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 3, str. 271–283

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk:

doi: 10.5937/zrpfns46-3116

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljalo je dugotrajan i kompleksan proces koji je imao ekonomska, socijalna i poltička obeležja. U radu je prikazano kako je u praksi izgledala primena agrarnih propisa i funkcionisanje agrarnih organa izlaganjem jednog interesantnog predmeta iz obilja arhivske građe koja se nalazi u arhivskom fondu „Komisija za likvidaciju agrarne reforme“ u Arhivu Vojvodine.

Ključne reči:

agrarna reforma, agrarni propisi, organi agrarne vlasti, veliki posedi, eksproprijacija zemljišta, agrarni interesenti

 

Pretraga