Zbornik radova

IZUZECI OD DUŽNOSTI OBAVEŠTAVANJA O NESAOBRAZNOSTI ROBE U PRAVU MEĐUNARODNE PRODAJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 2, str. 339–353

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.751:339

doi: 10.5937/zrpfns46-2563

Autor:

Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U pravu međunarodne prodaje kupac gubi pravo da se poziva na nesaobraznost isporučene robe ako prodavca blagovremeno i uredno ne obavesti o njenim nedostacima. U određenim slučajevima, međutim, kupac zadržava prava koja ima na osnovu nesaobraznosti robe čak i ako povredi dužnost obaveštavanja. Prvo, povreda dužnosti obaveštavanja ne šteti kupcu, ako je prodavac znao ili mu nisu mogle ostati nepoznate činjenice na koje se odnosi nedostatak. Drugo, kupac se može koristiti pravnim sredstvima zbog nesaobrazne isporuke i onda kad ima razumno opravdanje što prodavca nije obavestio o nesaobraznosti robe.

Ključne reči:

međunarodna prodaja robe, saobraznost robe, dužnost obaveštavanja, Bečka konvencija.

 

Pretraga