Zbornik radova

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU AD HOC INFORMISANJA JAVNOSTI NA TRŽIŠTU KAPITALA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 2, str. 297–309

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.731.1

doi: 10.5937/zrpfns46-2544

Autor:

Dr Vladimir Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor u radu na celovit način analizira obaveze javnih društava u pogledu povremenog (ad hoc) informisanja javnosti na tržištu kapitala. Ad hoc informisanje javnosti treba da služi ostvarenju većeg broja ciljeva. Ono je jedno od sredstava kojim se nastoji obezbediti funkcionalna sposobnost tržišta. Urednim vršenjem ove obaveze pružaju se tržištu, što je moguće brže, sve relevantne informacije neophodne za formiranje adekvatne cene tržišnog materijala - hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (funkcija zaštite tržišta). Investitori se time stavljaju u položaj da na promenjene okolnosti što brže reaguju, te da u pogledu tržišnog materijala čija se cena menja donesu investicionu odluku u cilju njegovog sticanja ili prodaje (funkcija zaštite investitora). S obzirom na to da se obaveza ad hoc informisanja sastoji i u objavljivanju insajderskih informacija koje se neposredno tiču emitenta, ad hoc informisanje služi kao preventiva tj. zaštita od vršenja zabranjene trgovine insajderskim informacijama (funkcija prevencije od zloupotrebe insajderskih informacija).

Ključne reči:

javno društvo, ad hoc informisanje, emitent, investitori, hartije od vrednosti

 

Pretraga