Zbornik radova

SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 2, str. 425–439

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 502/504:341.45

doi: 10.5937/zrpfns45-0059

Autor:

Milana Pisarić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Ekološki kriminalitet predstavlja ozbiljan međunarodni problem, koji se manifestuje u raznovrsnim oblicima, a koji nisu ograničeni na zagađenje vazduha, vode i zemljišta niti na istrebljenje biljnih i životinjskih vrsta do istrebljenja, već se odnose i na radnje koje ubrzavaju klimatske promene, drastično smanjenje zaliha ribe, pustošenje šuma i slično - uopšte na uništavanje prirodnih resursa. Navedene i slične radnje su transnacionalnog karaktera, s obzirom da mogu imati štetan uticaj na prirodne resurse, privredu i bezbednost više država, a u nekim slučajevima njihovi efekti su planetarnih dimenzija. Osim toga, u vezi sa krijumčarenjem određenih biljnih i životinjskih vrsta i pojedinim oblicima masovnog zagađenja u značajnom procentu uočeno je delovanje prekograničnih organizovanih kriminalnih mreža. Ovu činjenicu potvrđuju podaci o detaljnom planiranju realizacije aktivnosti, značajnoj finansijskoj podršci, pažljivom upravljanju međunarodnim pošiljkama i o velikom profitu. Ipak, transnacionalni ekološki kriminalitet nije bio među prioritetima međunarodnih i nacionalnih institucija sve do nedavno, s obzirom da je prepoznavanje razmera ovog oblika kriminaliteta i neophodnosti međunarodne saradnje od strane nadležnih organa skorijeg datuma.

Ključne reči:

ekološki kriminalitet, međunarodna saradnja

Pretraga