Zbornik radova

SUDSKE INSTANCE NA PODRUČJU VOJVODINE OD 1918. DO 1929. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 2, str. 265–276

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.19(497.113)“1918/1929“

doi: 10.5937/zrpfns45-0049

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je prikazana izgradnja, odnosno upotpunjavanje organizacije sudstva na području Vojvodine u periodu prvih deset godina postojanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Autor prikazuje izgled sudske mreže i navodi pravne akte koji su bili osnov za njeno formiranje i funkcionisanje. U radu je ukazano na stvarnu i mesnu nadležnost sudova na području Vojvodine u periodu pre i nakon donošenja jedinstvenih zakona o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

Ključne reči:

područje Vojvodine, sudske instance, pravna područja, organizacija sudova, Apelacioni sud u Novom Sadu, Odeljenje B. Kasacionog suda u Novom Sadu

Pretraga