Zbornik radova

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Vesti

16/10/2018

Обавештавамо све ауторе да је Уредништво Зборника радова донело следећу:

ОДЛУКУ

  1. У Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду од сада (бр. 3/2018) се могу објављивати само радови написани од стране једног аутора.
  2. Рад написан од стране више аутора може бити објављен изузетно на основу одобрења Уредништва, уколико постоје посебно оправдани разлози (пројектна обавеза која подразумева објављивање коауторског рада и сл.).

Главни уредник
проф. др Слободан Орловић

07/08/2018

Poštovane kolege nastavnici i saradnici, osnovni cilj koji je Uredništvo Zbornika radova, u saradnji sa rukovodstvom Fakulteta, postavilo za naredni period jeste da se izborimo da sačuvamo kategoriju M24. još...

 

2018.

 

Zbornik2018

 

Pročitaj...

2017.

 

 

Pročitaj...

 

2016.

 

 

Pročitaj...

2015.

 

 

Pročitaj...

2014.

 

 

Pročitaj...

2013.

 

 

Pročitaj...

2012.

 

 

Pročitaj...

2011.

 

 

Pročitaj...

2010.

 

 

Pročitaj...

Pretraga