Zbornik radova

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Vesti

13/03/2020.

Uredništvo Zbornika Pravnog fakulteta u Novom Sadu donelo je odluku o plaćanju honorara recenzentima po recenziranom rukopisu, počev od sveske br. 1/2020. Honorar trenutno iznosi 4.000 dinara.
Pre isplate honorara, potrebno je da recenzenti popune i sekretarijatu Pravnog fakulteta u Novom Sadu na mejl adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dostave lične podatke na obrascu koji se nalazi ovde. Nakon toga će im na potpis biti dostavljen ugovor na osnovu koga će im biti izvršena isplata. Molimo recenzente da na svom profilu ažuriraju podatke koji se odnose na afilijaciju i recenzentsku oblast, kako bismo prilikom dodeljivanja radova na recenziju mogli identifikovati najkompetentnijeg recenzenta.


Glavni urednik
prof. dr Slobodan Orlović

26/03/2019.

Obaveštavamo autore Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu da je Uredništvo objavilo dopunjeno Uputstva za autore koje možete pogledati ovde:
Dopuna Uputstva za autore:
Literatura i izvori koji su korišćeni u toku pisanja rada (stručna literatura, pravni propisi, internet izvori…) moraju biti navedeni i na kraju teksta.

16/10/2018

Obaveštavamo autore Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu da je Uredništvo Zbornika donelo sledeću:

ODLUKU

  1. U Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu od sada (br. 3/2018) se mogu objavljivati samo radovi napisani od strane jednog autora.
  2. Rad napisan od strane više autora može biti objavljen izuzetno na osnovu odobrenja Uredništva, ukoliko postoje posebno opravdani razlozi (projektna obaveza koja podrazumeva objavljivanje koautorskog rada i sl.).

Glavni urednik
prof. dr Slobodan Orlović 

2020.

 

Zbornik2020

 

Pročitaj...

2019.

 

 

Pročitaj...

 

2018.

 

Zbornik2018

 

Pročitaj...

2017.

 

 

Pročitaj...

 

2016.

 

 

Pročitaj...

2015.

 

 

Pročitaj...

2014.

 

 

Pročitaj...

2013.

 

 

Pročitaj...

2012.

 

 

Pročitaj...

2011.

 

 

Pročitaj...

2010.

 

 

Pročitaj...

2009.

 

Zbornik vol. XLIII 1

 

Pročitaj...

2008.

 

 

Pročitaj...

2007.

 

 

Pročitaj...

2006.

 

Zbornik vol. XL 1

 

Pročitaj...

2005.

 

Zbornik vol. XXXIX 1

 

Pročitaj...

2004.

 

Zbornik vol. XXXVIII 1 tom 1

 

Pročitaj...

Pretraga